Rodzaje rynków

Komercyjne rozwiązania ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

EVAPCO ma produkty do każdego zastosowania – dla szpitali, biurowców, centrów handlowych i campusów uniwersyteckich.

Proces przemysłowy

Skraplacze wyparne EVAPCO oraz wieże zamknięte to konkurencyjne rozwiązania spełniające potrzeby na wszystkich etapach produkcji w każdej branży.

Chłodnictwo przemysłowe

EVAPCO oferuje najbardziej kompletne rozwiązania chłodnicze w branży zarówno w produkcji żywności i napojów, jak i przechowywaniu.

Wytwarzanie energii

EVAPCO stale rozwija technologię następnej generacji do systemów wież chłodniczych typu mokrego, skraplania pary chłodzonego powietrzem typu suchego, a także systemów hybrydowych.