Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie o zachowaniu prywatności ma zastosowanie do wszystkich osób wchodzących na witrynę internetową EVAPCO (evapco.com), lub inną stronę internetową rodziny firm EVAPCO w tym RVS (rvscorp.com) Tower Components (towercomponenetsinc.com), EvapTech (evaptech.com) i EVAPCO-BLCT Dry Cooling (evapco-blct.com). Niniejsza polityka dotyczy i reguluje gromadzenie i użytkowanie danych. Dla celów niniejszej polityki zachowania prywatności, o ile nie zostało to zaznaczone inaczej, wszystkie odniesienia do „EVAPCO” obejmują wszystkie firmy EVAPCO, w tym te wymienione powyżej. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na zasady dotyczące wykorzystania danych opisane w niniejszym oświadczeniu.

Gromadzenie danych osobistych

EVAPCO może zbierać dane umożliwiające identyfikację osoby, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. W przypadku zakupu produktów i usług EVAPCO za pośrednictwem strony internetowej możemy gromadzić informacje rozliczeniowe i karty kredytowej. Informacja ta służy do sfinalizowania transakcji zakupu. EVAPCO może również zbierać anonimowe dane demograficzne, które nie są unikatowe, takie jak wiek, płeć, stanowisko, typ osobowości, narodowość i język. Możemy zbierać dodatkowe informacje osobiste lub inne niż osobiste w przyszłości.

EVAPCO może automatycznie zbierać informacje na temat sprzętu komputerowego i oprogramowania. Informacje te mogą obejmować adres IP użytkownika, typ przeglądarki, nazwy domen, czasy dostępu i adresy odsyłających stron internetowych. Te informacje są używana do wykonania usług, zachowania jakości usług oraz zapewnienia ogólnych danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny Evapco.

Proszę pamiętać, że jeśli użytkownik bezpośrednio ujawnia swoje dane osobiste umożliwiające identyfikację lub dane wrażliwe za pośrednictwem publicznych narzędzi do komunikacji, for lub chatów EVAPCO, te informacje mogą zbierane i wykorzystywane przez strony trzecie.

EVAPCO zachęca do zapoznania się z polityką prywatności witryn,, do których chcesz przejść z witryny EVAPCO, aby zrozumieć, jak te strony internetowe zbierają, korzystają i udostępniają informacje użytkownika. EVAPCO nie jest odpowiedzialna za oświadczenia o ochronie prywatności lub innych treści na stronach internetowych poza stroną EVAPCO.

Korzystanie z informacji osobistych

EVAPCO gromadzi i wykorzystuje dane osobiste do korzystania ze strony internetowej i dostarczania żądanych usług. EVAPCO może również używać danych osobistych, które pozwalają na identyfikację, aby poinformować użytkownika o innych produktach lub usługach dostępnych w firmie EVAPCO i jej podmiotach powiązanych. EVAPCO może się również skontaktować za pośrednictwem ankiet do prowadzenia badań opinii użytkowników na temat aktualnych usług lub potencjalnie oferowanych nowych usług.

Firma EVAPCO nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie wydzierżawia list klientów stronom trzecim.

Firma EVAPCO może udostępniać dane zaufanym partnerom w celu przeprowadzania analiz statystycznych, wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika lub zapewnianiu obsługi klienta. Wszystkie takie strony trzecie nie mogą używać danych osobistych użytkownika za wyjątkiem konieczności zapewnienia takich usług firmie EVAPCO i są zobowiązane do zachowania poufności informacji.

EVAPCO może śledzić strony i witryny internetowe, które odwiedzają nasi użytkownicy w ramach EVAPCO w celu określenia, jakie usługi EVAPCO są najbardziej popularne. Te dane są używane do dostarczania dostosowanych treści i reklam w ramach EVAPCO klientom, których zachowanie wskazuje, że są zainteresowani danym tematem.

EVAPCO ujawni dane osobiste, bez uprzedzenia, tylko wtedy, gdy wymaga tego prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu: (a) podporządkowania się rozporządzeniom prawa lub zgodnie z postępowaniem sądowym związanym z EVAPCO lub jej witryną; (b) ochrony praw lub własności firmy EVAPCO oraz (c) działania w okolicznościach wymagających ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników EVAPCO lub społeczeństwa.

Korzystanie z plików cookie

Witryna internetowa EVAPCO może korzystać z "plików cookie", aby pomóc spersonalizować korzystanie z niej przez użytkownika. Plik cookie to plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku twardym użytkownika przez serwer sieci Web. Pliki cookie nie mogą być używane przez programy ani nie wprowadzą wirusów do komputera użytkownika. Pliki cookie są przypisane wyłącznie do jednego użytkownika i mogą zostać odczytane przez serwer sieci Web w domenie, która wystawiła plik cookie dla użytkownika.

Jednym z podstawowych zastosowań plików cookie jest zapewnienie wygodnego działania, aby zaoszczędzić czas użytkownika. Celem pliku cookie jest przekazanie serwerowi sieci Web informacji, że użytkownik wrócił na konkretną stronę. Na przykład jeśli użytkownik spersonalizuje strony EVAPCO lub zarejestruje się na stronach lub w usługach EVAPCO, można przywołać informacje specyficzne dla użytkownika podczas kolejnych wizyt. Upraszcza to proces zapisu informacji osobistych, takich jak adres do rozliczeń, adresy dostawy i tak dalej. Po powrocie do tej samej witryny EVAPCO informacje, które użytkownik wcześniej podał, mogą być łatwo przywrócone, dzięki czemu można łatwo korzystać z dostosowanych przez siebie funkcji EVAPCO.

Użytkownik ma możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucała pliki cookie. Jeśli wybierzesz odrzucanie plików cookies, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji interaktywnych usług lub witryn internetowych EVAPCO, które odwiedzasz.

Bezpieczeństwo informacji osobistych

Aby zabezpieczyć dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zastosowaniem lub ujawnieniem, EVAPCO korzysta z: COMODO SECURE™

Gdy dane osobowe (takie jak numer karty kredytowej) są przesyłane do innych stron internetowych, jest to chronione przez zastosowanie szyfrowania, takiego jak protokół Secure Sockets Layer (SSL).

COMODO SECURE™ jest niezależną, zewnętrzną firmą zajmująca się rozwojem cyfrowego zaufania. COMODO SECURE™ zapewnia uwierzytelnianie usług internetowych, tożsamości cyfrowej i własności intelektualnej.

Dzieci poniżej 13 lat

EVAPCO nie gromadzi świadomie danych osobistych umożliwiających identyfikację od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli masz mniej niż 13 lat, musisz poprosić rodzica lub opiekuna o zgodę na korzystanie z tej witryny.

Rezygnacja & – anulowanie subskrypcji

Szanujemy prywatność użytkownika i dajemy możliwość rezygnacji z otrzymywania określonych informacji. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek lub wszystkich wiadomości od EVAPCO, kontaktując się z nami pod adresem marketing@evapco.com lub aktualizując swoje preferencje.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu

EVAPCO od czasu do czasu może aktualizować tę politykę prywatności, aby odzwierciedlać opinie firmy i klientów. EVAPCO zachęca do okresowego przeglądania niniejszych zasad, aby mieć aktualne informacje o tym, jak EVAPCO chroni informacje użytkowników.

Informacje kontaktowe

EVAPCO cieszy się z pytań pytania lub komentarzy dotyczących niniejszej polityki prywatności.